Dofinansowanie UE
Michał Nowakowski „LUXASTYL” realizuje projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa LUXASTYL z siedzibą w Komornikach poprzez zastosowanie w procesie produkcyjnym innowacyjnej technologii wytwarzania moskitiery plisowanej oraz wprowadzenie do oferty nowych i udoskonalonych produktów”. Projekt dofinansowywany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.5, Poddziałanie 1.5.2. Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.
Głównym celem Projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym poprzez dywersyfikację działalności. Cel ten firma planuje osiągnąć poprzez zastosowanie w procesie produkcyjnym nowej technologii wytwarzania moskitier plisowanych i wprowadzenie do oferty właśnie tego produktu. Ponadto, celem projektu jest rozwój firmy poprzez rozpoczęcie produkcji także innych produktów: systemu podwójnych rolet rzymskich oraz żaluzji aluminiowych 25 mm i 35 mm. Przedsiębiorstwo planuje ponadto udoskonalić produkt, który jest już w jego ofercie, tj. żaluzje drewniane 25mm i 50mm.
Planowane efekty projektu:
  • wdrożenie innowacji procesowej poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii wytwarzania moskitier plisowanych,
  • wprowadzenie innowacji produktowej,
  • wdrożenie innowacji organizacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych,
  • zwiększenie aktywności inwestycyjnej w nowoczesny i energooszczędny park maszynowy,
  • pozyskanie nowych rynków zbytu – przede wszystkim krajowych,
  • wzrost zatrudnienia,
  • utrzymanie wysokiego tempa rozwoju przedsiębiorstwa.
Całkowita wartość projektu: 658.050,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 240.750,00 PLN
 
 
WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ DRUKARKI, KOMPUTERA ORAZ OPROGRAMOWANIA ERP WRAZ Z WZDROŻENIEM

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawcę specjalistycznej drukarki wraz z oprogramowaniem do druku etykiet towarowych, komputera stacjonarnego pełniącego funkcję serwera dla oprogramowania ERP oraz oprogramowania ERP wraz z wdrożeniem, wybrano firmę KRYSTIAN GRZELAK z siedzibą w Turku.WYNIK POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ I URZĄDZEŃ

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, na dostawcę linii do produkcji żaluzji aluminiowych 25mm i 35mm oraz urządzeń: windy montażowej do testowania żaluzji aluminiowych 25mm i 35mm, automatu do dziurkowania listków i składania żaluzji drewnianych 25mm i 50mm, zestawu urządzeń do produkcji moskitier plisowanych, urządzenia do spawania łańcuszka plastikowego i urządzenia do testowania łańcuszka w systemie podwójnych rolet rzymskich, wybrano firmę MAGNUM-METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli.

Design & Foto © Wiechu